Uzm.Dr.Hüseyin Uslu

Tıp eğitimini 1998-2004 yılları arasında İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünde tamamladım. Uzmanlığımı UÜTF Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD’nda 2010 yılında bitirdikten hemen sonra vatani görevimi Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)’nde yerine getirdim. Mecburi hizmetimi Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tamamladıktan sonra 2014 yılında Bursa Yüksek İhtisas EAH’ne atandım. Burada Çocuk ve Ergen Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM)’in kuruluşuna öncülük edip yaklaşık 5 yıl boyunca sorumlu hekim olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında bu görevimden istifa edip çocuk psikiyatrisi polikliniğinde çalışmalarımı sürdürdüm.

Okul Reddi

Okul Reddi

Okul reddi kavramı, çocuk ve ergenlerde görülen, okula gitmede veya okulda tüm günü geçirmede yaşanan zorluk olarak tanımlanır. Okul reddi kısmen veya tamamen okuldan uzak kalma, okula gitmemek için sabahları aşırı tepki gösterme, okula ancak baskı altında devam etme, okula gitmemek için mazeretler üretme gibi davranışları kapsayan bir kavramdır.

Ayrılık Kaygısı

Ayrılık Kaygısı

Ayrılık kaygısı bir yaşın altındaki bebeklerde görülen gelişimsel bir olgudur. Normal ayrılık kaygısı 9-18. aylar arasında yoğun olarak yaşanır ve ebeveynlerden ayrı kaldıkça güven hissinin gelişmesiyle birlikte giderek azalır. Geçici ayrılık kaygısı okula yeni başlayan çocuklar için normal kabul edilir.

DEHB

DEHB

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuk ve ergenlerde en sık tanılanan psikiyatrik bozukluklardan biridir. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan çalışmalara göre sıklığı kabaca % 5-10 aralığındadır. DEHB, çocukluk çağında başlayan ve sıklıkla erişkinlikte de devam eden, gelişimsel olarak uygunsuz ve bozulmuş dikkat ve/veya aşırı hareketlilik/dürtüsellik belirtileriyle karakterizedir.

Otizim Belirtileri

Otizim Belirtileri

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), çocukluk çağı nörogelişimsel bozuklukları içinde yer alan bir klinik tanı grubudur. Daha önce Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB) kategorisi altında 5 alt kategori olarak Otistik Bozukluk, Asperger Bozukluğu, Rett Bozukluğu, Çocukluk Çağı Dezintigratif Bozukluğu ve Başka Türlü Adlandırılamayan YGB (atipik otizm) şeklinde sınıflandırılmaktayken

Gönder
Merhaba Randevu Almak İstiyorum.
Merhaba Randevu Almak İstiyorum.